dobra książka,  filozofia życia,  życiowy cel

Logoterapia czyli poszukiwanie sensu życia jako metoda leczenia

Victor Frankl w swojej książce Człowiek w poszukiwaniu sensu życia, spisał swoje doświadczenia związane z więzieniem w niemieckich obozach zagłady. W drugiej części książki spisał podstawy logoterapii. Sam nazywa to terapeutyczną doktryną. Owa doktryna pozwoliła mu przetrwać obozowe piekło.

Sam autor uważa, że niewiele miejsca w książce przeznaczył na opisanie swojej doktryny terapeutycznej, mimo, iż jest to już drugie podejście podjęcia tematu. Sam zaś twierdzi, że było trudne opisać to wszystko krótko, skoro początkowo poświęcił zagadnieniu 20 tomów.

Logoterapia czyli poszukiwanie sensu życia jako metoda leczenia

Clou swojej terapii starał się wytłumaczyć w rozmowie z amerykańskim psychiatrą, co pozwolę sobie przytoczyć:

Przypomina mi się w tym miejscu spotkanie z pewnym amerykańskim lekarzem, który pewnego dnia zjawił się w moim wiedeńskim gabinecie i spytał: – Panie doktorze, czy jest Pan psychoanalitykiem? – na co odparłem – właściwie nie jestem psychoanalitykiem; powiedzmy, że jestem psychoterapeutą. – on miał zaś w zanadrzu następne pytanie: – a którą szkołę Pan reprezentuje? – odpowiedziałem – to moja własna teoria, znana pod nazwą logoterapii – czy może Pan jednym zdaniem wyjaśnić, co to znaczy? – zapytał – a przyjamniej jaka jest różnica między psychoanalizą a logoterapią? – owszem, odparłem, ale najpierw Pan wytłumaczy mi jednym zdaniem, czym według Pana jest psychoanaliza – jego odpowiedź brzmiała – podczas psychoanalizy pacjent musi leżeć na kozetce i opowiadać terapeucie o rzeczach , o których często nie ma ochoty mówić – moja zaś  była całkowicie improwizowana: – W takim razie podczas logoterapii pacjent musi siedzieć prosto i wysłuchiwać rzeczy, których często nie ma ochoty słuchać.

Frankl zaznacza, że był to żart, ale przyznaje, że psychoanaliza jest metodą retrospektywną, a logoterapia bardziej introspektywną. Logoterapia jest w rzeczy samej psychoterapią skoncentrowaną na poszukiwaniu sensu życia.

Zgodnie z logoterapią znalezienie w życiu sensu jest u człowieka najpotężniejszą siłą motywującą. W końcu logos to po grecku sens. Według Frankla w logoterapii pacjent jest konforntowany z sensem własnego życia i zostaje nań przeorientowany. Zaś uświadomienie mu owego sensu może przyczynić się w znacznej mierze do wyleczenia pacjenta.

Krótko mówiąc logoterapia to:

Skupianie się na sensie ludzkiej egzystencji, jak również poszukiwaniu tego szczęścia przez człowieka. Zaś zgodnie z logoterapią, dążenie do znalezienia w życiu sensu jest najpotężniejszą siłą motywującą. Głównym zadaniem logoterapii jest więc pomoc pacjentowi w odnalezieniu sensu życia.

Inspiracja Nietzschem

Frankl w swojej książce wielokrotnie nawiązuje do słów Nietzschego „Kto wie dlaczego żyje nie troszczy się o to, jak żyje”. Słowa tego stały się dla Frankla mottem. Zaznacza tu także, że zauważył, że największe szanse na przeżycie mieli ci więźniowie, którzy byli przeświadczeni, że w przyszłości czeka na nich konkretne zadanie do wykonania. Teza ta jest podparta przez wielu autorów piszących o obozach koncentracyjnych oraz psychiatrów badających rzeczywistość japońskich i północnokoreańskich obozach jenieckich. Mowa tu, o ludziach żyjących w całkowicie odległych miejscach na Ziemi, a jednocześnie zachowujących się według pewnego schematu. Frankla, jak sam pisze, prowadziło głębokie pragnienie napisania od nowa rękopisu, który skonfiskowano mu w Auschwitz.

Egzystencjalna pustka

Jak przeczytałam o tym, że zjawisko egzystencjalnej pustki jest powszechne w XX wieku doszłam do wniosku, iż w XXI wieku również jest to powszechne zjawisko. Frankl wymienia tutaj stratę podstawowych instynktów zwierzęcych oraz zanikanie tradycji określający charakter zachowań człowieka. Głównym zaś przejawem egzystencjalnej pustki jest stan permanentnego znudzenia.

Sens życia

Nie da się odpowiedzieć ogólnie jaki jest sens życia. Sens zmienia się ze względu na człowieka, upływającego czasu i zmian zachodzących w naszym życiu. Frankl wymienia sens miłości czy sens cierpienia. Zgodnie z zasadą logoterapii człowiek może odnaleźć sens na trzy sposoby. Pierwsza droga wiedzie poprzez tworzenie dzieła i spełnianie czynu, druga przez doświadczenie czegoś lub spotkanie kogoś. Trzecia zaś droga to cierpienie. Frankl przytacza słowa Edith Weisskopf-Joelson wyrażającej nadzieję, że logoterapia pomoże przemóc przeciwstawić się niezdrowym trendom obecnym w kulturze współczesnych Stanów Zjednoczonych, które praktycznie odbierają nieulecznalnie cierpiącemu odczuwania dumy ze swojego cierpienia i postrzegania go jako nobilitujące a nie hańbiące” w rezutlacie „człowiek cierpiący jest nie tylko nieszczęśliwy, ale na dodatek wstydzi się własnego nieszczęścia. ”

Powiem szczerze książka Frankla Człowiek w poszukiwaniu sensu, Głos nadziei z otchłani holokaustu poruszyła mnie niezwykle i szczerze polecam ją przeczytać. Może to być naprawdę cenne doświadczenie.

O obozowych doświadczeniach Frankla pisałam we wcześniejszym artykule:

W poszukiwaniu sensu życia

Wszystkiego dobrego!

Joanna

Leave a Reply

%d bloggers like this: